Portada Calendario Maya /Chol Q'ij / Txolilal K'in

Chol Q'ij/ Tx'olilal K'u / Idiomas: Q'anjob'al/Kiche /
Junio : 2018

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
1 2
11 Boton
11- Boton
12 K'ana'
12- K'ana'
13 Ab'ak
13- Ab'ak
1 Tox
1- Tox
2 Kej
2- Kej
3 Lanhb'at
3- Lanhb'at
4 Mulu
4- Mulu
3
5 Elab
5- Elab
4
6 B'ahatz'
6- B'ahatz'
5
7 Eyub'
7- Eyub'
6
8 B'e'en
8- B'e'en
7
9 Hi'ix
9- Hi'ix
8
10 Tz'ikin
10- Tz'ikin
9
11 Chab'in
11- Chab'in
10
12 Kixkab'
12- Kixkab'
11
13 Chinhax
13- Chinhax
12
1 Chawok
1- Chawok
13
2 Ajaw
2- Ajaw
14
3 Himox
3- Himox
15
4 Ik
4- Ik
16
5 Boton
5- Boton
17
6 K'ana'
6- K'ana'
18
7 Ab'ak
7- Ab'ak
19
8 Tox
8- Tox
20
9 Kej
9- Kej
21
10 Lanhb'at
10- Lanhb'at
22
11 Mulu
11- Mulu
23
12 Elab
12- Elab
24
13 B'ahatz'
13- B'ahatz'
25
1 Eyub'
1- Eyub'
26
2 B'e'en
2- B'e'en
27
3 Hi'ix
3- Hi'ix
28
4 Tz'ikin
4- Tz'ikin
29
5 Chab'in
5- Chab'in
30
6 Kixkab'
6- Kixkab'
1
7 Chinhax
7- Chinhax
2
8 Chawok
8- Chawok
3
9 Ajaw
9- Ajaw
4
10 Himox
10- Himox
5
11 Ik
11- Ik
6
12 Boton
12- Boton
7
13 K'ana'
13- K'ana'