Portada Calendario Maya /Chol Q'ij / Txolilal K'in

Chol Q'ij/ Tx'olilal K'u / Idiomas: Q'anjob'al/Kiche /
Septiembre : 2018

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
1
11 Jaguar
11- Jaguar
12 Aguila
12- Aguila
13 Abeja
13- Abeja
1 Temblor
1- Temblor
2 Cuchillo
2- Cuchillo
3 Tormenta
3- Tormenta
4 Señor
4- Señor
2
5 Cocodrilo
5- Cocodrilo
3
6 Viento
6- Viento
4
7 Noche
7- Noche
5
8 Red
8- Red
6
9 Serpiente
9- Serpiente
7
10 Transformacion
10- Transformacion
8
11 Venado
11- Venado
9
12 Estrella
12- Estrella
10
13 Fuego
13- Fuego
11
1 Perro
1- Perro
12
2 Mono
2- Mono
13
3 Camino
3- Camino
14
4 Armadillo
4- Armadillo
15
5 Jaguar
5- Jaguar
16
6 Aguila
6- Aguila
17
7 Abeja
7- Abeja
18
8 Temblor
8- Temblor
19
9 Cuchillo
9- Cuchillo
20
10 Tormenta
10- Tormenta
21
11 Señor
11- Señor
22
12 Cocodrilo
12- Cocodrilo
23
13 Viento
13- Viento
24
1 Noche
1- Noche
25
2 Red
2- Red
26
3 Serpiente
3- Serpiente
27
4 Transformacion
4- Transformacion
28
5 Venado
5- Venado
29
6 Estrella
6- Estrella
30
7 Fuego
7- Fuego
1
8 Perro
8- Perro
2
9 Mono
9- Mono
3
10 Camino
10- Camino
4
11 Armadillo
11- Armadillo
5
12 Jaguar
12- Jaguar
6
13 Aguila
13- Aguila